Windmolens en vogels

Menigeen kent de verhalen over windmolens en vogels. Windmolens zouden gehaktmolens zijn waarin jaarlijks vele vogels een gruwelijk einde kennen. Het klopt inderdaad dat er jaarlijks vogels komen te overlijden door toedoen van windmolens. Er moeten echter een aantal serieuze kanttekeningen worden geplaatst bij dit gegeven.

Als wordt geanalyseerd hoeveel procent van de vogelsterfte wordt veroorzaakt door windmolens, blijkt dat slechts 1 tot 2% van de slachtoffers, als totaal van de sterfte veroorzaakt door menselijk handelen, door windmolens wordt veroorzaakt. Katten, auto’s, hoogspanningsmasten en gebouwen veroorzaken vele malen meer slachtoffers (bron: Greenpeace). Ook blijkt dat trekvogels nauwelijks hinder ondervinden van windmolenparken op zee. Voor aalscholvers zijn de windparken juist belangrijke plekken om het verenpak te drogen.

We kunnen nog een stap verder gaan: windmolens zijn een zegen voor vogels. Uit onderzoek van Mike Barnard volgt dat de vogelsterfte als gevolg van fossiele energie vele malen hoger is dan vogelsterfte door windmolens. Als alle fossiele energie centrales zouden sluiten en worden vervangen door windparken, worden 70 miljoen vogellevens bespaard! Voor meer informatie over deze onderzoeken kunt u hier terecht.

Uiteraard zijn er regels verbonden aan de plaatsing van windturbines in relatie tot vogels en vleermuizen. Vogels en vleermuizen worden beschermd middels de Wet Natuurbescherming en voordat ergens windturbines gerealiseerd worden, zal onderzoek naar de mogelijke effecten plaatsvinden.

Het bewijs dat vogels en windmolens prima samengaan, wordt bij het WNW kantoor in Heerenveen geleverd. Naast ons kantoorpand, in de directe omgeving van onze windmolen, broedt al voor het tweede jaar een scholeksterpaartje. Een slim beestje: de eieren vallen niet op tussen de steentjes, die waarschijnlijk ook de warmte van ons pand vasthouden. Vorig jaar zijn er drie kuikens uitgekomen, momenteel wordt er nog druk op vier eieren gebroed.