State of the Art installaties

De bouw van een windpark geschiedt in fases die gedeeltelijk parallel aan elkaar worden uitgevoerd. De eerste meest zichtbare is de fase  waarin de civiele infrastructuur wordt aangelegd. Deze bestaat uit de aanleg van bouwwegen en ontsluitingswegen, de kraanbaan, de opstelplaatsen tijdelijke montageplaatsen.

De tweede fase is het plaatsen van de turbine fundaties. De turbinefundatie bestaat uit een betonplaat van ca. 18 bij 18 meter met een dikte van ca 2,5 meter en is in de grond verankerd door tientallen betonnen funderingspalen.

Vervolgens worden de stalenbuismast in segmenten aangevoerd en gemonteerd waarna de gondel met de as, de versnellingsbak en de generator op de mast wordt geplaatst. Tot slot wordt in deze fase de rotor (wieken) aan de as gemonteerd.

State of the Art installaties

De volgende fase is de aanleg van de elektrische infrastructuur. Deze bestaat uit de elektriciteitskabels tussen de windmolens onderling en de kabel voor de verbinding met het elektriciteitsnet.

De fase die vooraf gaat aan de ingebruikname van het windpark is de aanleg en het testen van de sturing en controlemechanismen van de turbine. Hiervoor worden de computersystemen in de turbines middels glasvezelkabels met elkaar verbonden en wordt het mogelijk de bedrijfsvoering op afstand te monitoren.

 

Bij de bouw van een windpark wordt vooraf een werkplan geschreven waarin alle werkzaamheden uit de verschillende fases worden beschreven. Dit werkplan wordt ter goedkeuring aan alle betrokken voorgelegd.

Back to Top