Wind op land kost evenveel als grijze stroom

In Duitsland is onderzoek gedaan naar de kosten van zonne- en windenergie. Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is, dat de werkelijke kosten bij zonne- en windenergie ook in Duitsland beneden de consumentenprijs liggen. De concurrentiepositie van windenergie-installaties ten opzichte van conventionele centrales is op plaatsen met voldoende wind gerealiseerd. De kostprijs voor stroom uit windenergie-installaties op het land liggen tussen € 0,06/kWh en € 0,08/kWh. Daarmee kost ze evenveel als grijze stroom opgewekt in conventionele centrales op steenkool, gas of kernenergie.

Op een leercurve gebaseerde prognosecurven voor de kostprijs van hernieuwbare energie in Duitsland tot 2030 (bron: Fraunhofer ISE)

Back to Top