Subsidie creëert gelijk speelveld

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) dient om de productie van schone en duurzame energie, onder andere windenergie, biomassa en zonne-energie te stimuleren. Het ministerie vam Economische Zaken ondersteunt met deze regeling duurzame projecten zodat zij rendabel geëxploiteerd kunnen worden. De SDE regeling compenseert het verschil in de marktprijs voor duurzame energie en de marktprijs voor fossiele energie.

Meer

In de SDE regeling zijn fases aangebracht, waarbij in alle fases geldt: “Wie het eerst komt, het eerst maalt”. De SDE regeling is zo vormgegeven dat projecten die met minder subsidie rendabel kunnen zijn, eerder in aanmerking komen voor subsidie. In de SDE+ 2013 regeling is wind op land gedifferentieerd op basis van het windaanbod en is er een extra fase van 8 cent/kWh bijgekomen. De subsidie wordt toegekend voor een periode van 15 jaar waarbij de subsidie jaarlijks wordt uitbetaald op basis van de werkelijke hoeveelheid opgewekte duurzame energie.

Zie voor meer informatie http://www.agentschapnl.nl

Back to Top