Economisch belang goed voor beleving windenergie

Hoe klinkt een windpark? Volgens GGD-onderzoeker Frits van den Berg, die promoveerde op de gezondheidseffecten van windmolengeluid, benoemen de meeste mensen die in de buurt van een windmolen wonen het geluid als ‘zoevend’ of ‘zwiepend’. Nu wordt dit gegeven door tegenstanders van windmolens aangegrepen om te pleiten voor strengere geluidsnormen voor windmolenss, maar het onderzoek van Van den Berg suggereert dat er ook andere manieren zijn om de hinder te beperken.

Er blijken naast de meetbare hoorbaarheid namelijk een aantal psychologische en sociale factoren te zijn die bijdragen aan de mate waarin geluid als hinderlijk wordt ervaren. Van den Berg vond in zijn onderzoek bijvoorbeeld dat de zichtbaarheid van windmolenss de hinder verhoogt en een economisch belang dit vermindert.De oplossing?

Met deze kennis zou het volgens Van den Berg mogelijk moeten zijn om mensen die aangeven last te hebben van windmolengeluid te helpen zonder dat daarvoor direct de geluidsnormen veel strenger hoeven te worden.

Bron: Energeia

Back to Top