Service en onderhoud


Door de jaren heen heeft heeft WNW ruim 300 Nordtank en NEG-Micon windturbines gerealiseerd. Deze windturbines worden door WNW zelf onderhouden, met toestemming van en in nauwe samenwerking met de fabrikant. Sinds jaar en dag weet WNW een zeer hoog langjarig beschikbaarheidspercentage te realiseren van ca. 98,8%.

WNW verricht deze werkzaamheden op een hoog kwaliteitsniveau, onder de Lloyds kwaliteitsborging ISO-9001 en de VCA** norm. WNW is de eerste organisatie in Nederland die service, onderhoud en beheer aan windturbines op een zodanig hoog gecertificeerd niveau kan bieden.
Het service-center in Heerenveen is het hart van de service en onderhoud afdeling. Van hieruit vindt de aansturing van de organisatie plaats. WNW beschikt over een eigen onderdelen magazijn en over een aantal goed opgeleide serviceteams die de beschikking hebben over alle benodigde middelen.. Ieder serviceteam heeft een laptop waarin het turbinedossier, actiepunten, bezoekrapporten, e.d. staan aangegeven. De software hiervoor is speciaal voor WNW ontworpen. Hiermee wordt een hoge kwaliteit gewaarborgd en onderscheidt WNW zich in de markt.
Bij de installatie van een windturbineproject zijn altijd medewerkers van de service en onderhoud afdeling betrokken. In samenwerking met de fabrikant wordt het bouwproces vorm gegeven en WNW medewerkers zorgen voor de benodigde kwaliteitscontroles. Omdat hier natuurlijk een stuk kwaliteitsverbetering uit voortkomt, is dit voor de klant zeker van groot belang.
Zodra de windturbines zijn opgestart, worden deze op afstand bewaakt. Via een telefoonlijn hebben de windturbines contact met de computers in Heerenveen. Foutmeldingen en storingen komen rechtstreeks binnen en kunnen direct worden bekeken. Als deze niet vanaf afstand kunnen worden opgelost, kunnen de serviceteams, met de juiste onderdelen, snel uitrukken. Daarnaast wordt ieder halfjaar een service en onderhoudsbeurt uitgevoerd aan de windturbine.

Van alle bezoeken, correspondentie, rapportages, e.d. die betrekking hebben op een windturbine, wordt door WNW een turbine-dossier bijgehouden. Klanten kunnen altijd een beroep doen op dit dossier. Bijvoorbeeld wanneer een gemeente een milieucontrole wil uitvoeren, een verzekeraar vragen heeft, of iets dergelijks.

 

Back to Top