Organisatie

Beheer en exploitatie

Naast ontwikkeling van projecten voor en met derden, heeft WNW ook een aantal eigen windparken en solitaire projecten in exploitatie en beheer.

Lees meer

Ontwikkeling en verkoop

Het is bijna iedereen bekend dat het ontwikkelen van een windenergieproject een zeer complex en langdurig proces is en dat hiervoor specialistische kennis is vereist.

Lees meer

Service en onderhoud

Door de jaren heen heeft heeft WNW ruim 300 Nordtank en NEG-Micon windturbines gerealiseerd. Deze windturbines worden door WNW zelf onderhouden.

Lees meer

WNW is een bedrijf met jarenlange ervaring op het gebied van windenergie. Met een ontwikkel- en verkoopafdeling, een service- en onderhoudscentrum en een beheer en exploitatieafdeling is WNW actief in het gehele traject van de windenergiemarkt. De afdelingen worden rechtstreeks aangestuurd door de directie. Hierdoor is WNW is staat om snel te handelen en worden er altijd snel beslissingen genomen. De windenergiemarkt vraagt veel flexibiliteit en oplossingsgerichtheid. WNW slaagt hier uitstekend in door een praktische manier van werken te hanteren en zich aan te passen aan de constant veranderende windenergiemarkt.

Sinds 1995 is WNW één van de absolute marktleiders in Nederland en is actief in geheel Nederland. In het bestaan van WNW zijn al ruim 350 windturbines gerealiseerd; zowel solitaire windturbines als lijn- en clusteropstellingen. WNW onderscheidt zich op eigen wijze in de markt en levert toegevoegde waarde. In een zelfstandige en onafhankelijke positie binnen de windenergie wordt aan klanten een totaalconcept aangeboden voor de gehele doorloop van een project. De ontwikkelingsfase waarin financieel de grootste risico’s zitten wordt op no cure no pay basis aangeboden.

Binnen De Wolff groep worden ruim 70 windturbines met een gezamenlijk vermogen van ca. 70 MW geëxploiteerd. Jaarlijks wordt ongeveer 170.000.000 kWh opgewekt, dit is stroom voor ongeveer 56.000 huishoudens!

Back to Top