Opschaling windpark Noorderpolder

Nabij het Friese Menaldum, ten noorden van de A31, wordt momenteel hard gewerkt aan het realiseren van Windpark Noorderpolder. Het betreft een opschalingsproject, waarbij de vijf bestaande turbines worden vervangen door vijf nieuwe windturbines van het merk EWT. Het parkvermogen neemt hierbij toe van 3 MW naar 4,5 MW en het nieuwe windpark zal twee keer zo veel groene stroom gaan produceren.

Windpark Noorderpolder is in 1997 door WNW ontwikkeld en gerealiseerd. Het park bestond uit vijf Nordtank turbines met een opgesteld vermogen van 600 KW per turbine. Na 20 jaar trouwe dienst is het tijd de turbines te vervangen voor moderne turbines van EWT met een opgesteld vermogen per turbine van 900 KW.

In juni dit jaar is gestart met het demonteren van de oude turbines en het storten van nieuwe funderingen. Deze werkzaamheden zijn in augustus afgerond, waarna de nieuwe parkbekabeling en trafostations zijn aangebracht. In september is begonnen met het opbouwen van de turbines. Naar verwachting zijn de werkzaamheden begin oktober afgerond en kan het nieuwe windpark stroom aan het net leveren. Zie onderstaande foto’s voor een impressie van de werkzaamheden.