Invloed op gezondheid nog niet duidelijk

Onderdeel van geluid is laagfrequent geluid. Laagfrequent geluid is een soort zoemend, brommend of dreunend geluid zonder hoge tonen. Het is buiten overal aanwezig, maar is voor de meeste mensen niet te horen. Het is mogelijk dat het laagfrequente deel van het geluid van windturbines, bij mensen die hier gevoelig voor zijn, tot extra hinder leidt. Wetenschappers hebben momenteel nog weinig aanleiding om laagfrequent geluid aan te duiden als een factor van belang bij windparken.

In een factsheet gaat NWEA in op windenergie en gezondheid, laagfrequent-geluid en windturbinesyndroom. Er wordt, aangezien het om de vraag naar gezondheidsproblemen gaat, gebruik gemaakt van onderzoeken door medici en gezondheidsinstituten.

 

Lees Factsheet

Back to Top