Hoe werkt een windmolen

In een windmolen wordt energie uit de wind omgezet in elektrische energie. Net als in een fietsdynamo wordt bewegingsenergie omgezet in elektrische energie. De wieken (de rotorbladen) van een windturbine hebben de vorm van een vliegtuigvleugel (de ene kant is boller dan de andere kant), Als daar lucht langs stroomt ontstaat er een drukverschil tussen de boven en onderkant van de wiek. Hierdoor gaan de wieken draaien. De rotor is gemonteerd op een as die de gondel van de windmolen ingaat en zo de draaiende beweging van de rotor overbrengt naar de generator (dynamo). Vaak zit tussen de langzaam draaiende as van de rotor en de generator nog een versnellingsbak om het toerental voor de generator te optimaliseren. Natuurlijk zit daar nog heel wat meet en regeltechniek omheen om te zorgen dat aan de ene kant het rendement zo hoog mogelijk is en aan de andere kant om te zorgen voor de veiligheid van de installatie. Zo wordt door een computer geregeld dat de rotor niet te snel draait en worden bijvoorbeeld de trillingen in de windturbine gemeten. Mochten deze toch te hoog of te groot worden dan wordt de turbine stilgezet. Alles is dubbel beveiligd. Dus ook als de computer of de stroom uitvalt dan nog kan de turbine zichzelf zonder gevaar voor anderen veilig uitschakelen.

Hoe werkt een windmolen

De geproduceerde elektriciteit gaat via kabels naar het elektriciteitsnet. Om de verliezen in de kabels zo klein mogelijk te houden wordt de elektriciteit op een hoger voltage getransporteerd dan dat deze wordt geproduceerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een transformator. Afhankelijk van de afstanden waarover de stroom getransporteerd dient te worden wordt gekozen voor bijvoorbeeld 10, 33 of 110 KV (KiloVolt). Dicht bij huis wordt het voltage weer door middel van een transformator verlaagd tot 220 Volt.

 1. Rotor
 2. Bladverstelling
 3. Hoofdas en hoofdlagers
 4. Tandwielkast
 5. Rem
 6. Generator
 7. Transformator
 8. Gondel en hoofdframe
 9. Toren en krui-installatie
 10. Sensoren
 11. Hijskraan
Back to Top