Wanneer wordt geluid overlast?

Regelmatig wordt beweerd dat windturbines heel veel lawaai maken. Hoewel de werkelijkheid wat genuanceerder is heerst toch die overtuiging.

Het klopt dat windturbines geluid maken. Dit geluid is voornamelijk afkomstig van de uiteinden van de rotorbladen die de hoogste snelheid hebben. Daarnaast produceren andere mechanische onderdelen zoals de generator en de versnellingsbak geluid. Deze laatste zijn over  het algemeen ondergeschikt omdat deze zich in de gondel bevinden.

Of je het geluid van de windmolen kunt horen is afhankelijk van het achtergrondgeluid en de windsnelheid. Hoe hoger de windsnelheid, hoe meer geluid een windmolen produceert, maar ook hoe meer omgevingsgeluid er is.


Vooral het rotorblad dat richting de grond beweegt draagt het meeste bij aan de geluidsemissie. Bron:University of Twente

Het geluidsniveau van een windturbine is te vergelijken met dat van een grasmaaimachine. Geen prettig idee om daar dag en nacht naast te moeten wonen. Om deze reden is het dan ook niet toegestaan om in de nabijheid van woningen windturbines te bouwen. De vraag is nu op welke afstand is het geluid dan wel acceptabel en wanneer wordt geluid overlast.

Om te kunnen bepalen of een turbine niet te veel geluid geeft op woningen in de omgeving is in het MER aansluiting gezocht bij de nieuwe regelgeving die gebaseerd is op een toetsing bij woningen van derden aan de waarde Lden=47 dB en Lnight=41 dB.

Ter vergelijking: deze waarde ligt scherper dan de grenswaarde voor wegverkeer in Nederland die is bepaald op Lden =48 dB

‘s Avonds geldt dat de toegestane hoeveelheid geluid omlaag gaat met 5 dB en ’s nachts met 10 dB. Er is gekozen voor deze weging om recht te doen aan de omstandigheden. ’s Avonds en ’s nachts zijn mensen vaker in rust, is het omgevingsgeluid minder, maar waait het vaak harder. Daarom wegen de avond en de nachtperiode zwaarder mee dan de dagperiode. Bovendien is er een afzonderlijke norm opgenomen voor de nachtperiode om slaapverstoring te voorkomen: Lnight =41 dB.

Back to Top