Coöperatieve samenwerking windprojecten

De coöperatieve energiesector zit in de lift. Momenteel telt Nederland 313 coöperaties die betrokken zijn bij duurzame initiatieven. Met recht kan gesproken worden over een nieuwe sector in het energielandschap. Een groot deel van deze coöperaties bestaat uit relatief kleine groepen bevlogen, enthousiaste burgers waarbij met name wordt gefocust op kleinschalige initiatieven zoals zon op daken en energiebesparing.

Er ontstaan ook steeds meer grote, professionele coöperaties die ook grotere projecten oppakken, zoals de ontwikkeling van grootschalige zonneparken en windmolens.

WNW werkte in de jaren negentig al samen met energiecoöperaties en ziet de verdere opkomst van de coöperatieve sector als positieve ontwikkeling. Coöperatieve ontwikkeling leidt in veel gevallen tot synergie en meer betrokkenheid van burgers, hogere acceptatie voor duurzame energieprojecten, mogelijkheden voor burgers om te participeren en het draagvlak onder projecten wordt vergroot.

De werkwijze van WNW is uitermate geschikt voor een samenwerking met coöperaties in windprojecten. WNW maakt lokaal eigendom (via de coöperatie) mogelijk waarbij het grootste deel van de ontwikkelrisico’s (zoals de risicovolle seedfase) bij WNW ligt. De leden van de coöperatie hoeven dus geen risicodragende investering te doen in het ontwikkeltraject.

WNW heeft inmiddels veel ervaring met het samenwerken met coöperaties. Eén van de mooie voorbeelden hiervan is de samenwerking met energie coöperatie deA uit Apeldoorn. Sinds enkele jaren wordt samengewerkt aan de ontwikkeling van windpark Beekbergsebroek in Apeldoorn. WNW draagt, in samenwerking met deA, zorg voor de procedures en vergunningen. deA levert haar meerwaarde door een actieve rol in de communicatie, het omgevingsmanagement, de afstemming met de lokale politiek en het mogelijk maken van participatie in de exploitatiefase.

Doordat ieder z’n specifieke kracht en meerwaarde inzet gedurende het ontwikkeltraject, wordt getracht tot succesvolle ontwikkeling te komen. We hopen dat in de toekomst meer van dit soort samenwerkingsverbanden worden gevonden.

Voor meer informatie over deA: https://www.de-a.nl/
Voor meer informatie over windpark Beekbergsebroek: https://windmolens.de-a.nl/